пятница, 11 декабря 2009 г.

ანა ყანდაშვილი სტუმრად ქ-ნი ნანა იოსებაშვილი

სტუმრად ქ-ნი ნანა იოსებაშვილი

პედაგოგ ანა ყანდაშვილის მოწვევით მე-8 კლასში და მე-10 კლასში სტუმრად ბრძანდებოდა ბიოლოგიის წიგნის ავტორი ქ-ნი ნანა იოსებაშვილი.
8-ე კლასში ქ-ნმა ნანამ მოსწავლეებს გააცნო მიტოზი და მიტოზის მნიშვნელობის საკითხები.
10-ე კლასში კი-გენეტიკის საკითხები, კერძოდ - მონოჰიბრიდული შეჯვარება, ასევე ავტორმა მოსწავლეებს მიაწოდა გენეტიკურ დაავადებებზე ინფორმაცია. გაკვეთილზე გამოყენებულ იქნა სხავადასხვა სახის კომპიუტერული ტექნოლოგიები.
გაკვეთილს ესწრებოდა დირექტორის მოადგილე ქ-ნი ნანა გიორგობიანი.
პედაგოგები: რუსუდან ამილახვარი, ლელა სამხარაძე, მანანა ხატიაშვილი

ანა ყანდაშვილი


მოსმენილი ლექციები და კონფერენცია
1. ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა ლექცია თემაზე: - აგრესიული ქცევა, მისი გამოვლინებები და მექანიზმები. აგრესიული ქცევა ბავშვებსა და მოზარდებში.
ბიოლოგია და მე დიცინა
მომხს. კონსტანტინე ჭიჭინაძე.
10/11/2009წ.
ლექციას ესწრებოდნენ მე-10 და მე-11 კლასის მოსწავლეები.

2. ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა ლექცია თემაზე: - კლიმატის ცვლილებების ჰიპოთეზები.
გეოგრაფია-გეოლოგია-ეკოლოგია.
მომხს. მარიამ ელიზბარაშვილი
19.11.2009წ.
ლექციას ესწრებოდნენ მე-10 და მე-11 კლასის მოსწავლეები.

3. ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა ლექცია თემაზე: - როგორ ზომავენ და წონიან ვარსკვლავებს.
ასტრონომია და კოსმოლოგია.
მომხს. ილია ლომიძე.
27.11.2009წ.
ლექციას ესწრებოდნენ მე-10 და მე-11 კლასის მოსწავლეები.

4. გლობალური ფონდი, საქართველოს ბავშვთა ფედერაცია საგანმანათლებლო პროგრამა "ჯანსაღი ცხოვრება - ჩვენი არჩევანი".
სასაწავლო-შემოქმედებითი სამეცნიერო კონფერენცია "ახალგაზრდები ჯანსაღი ცხოვრებისათვის."
28.11.2009წ.
კონფერენციაში მონაწილეობას ღებულობდა ქ. თბილისის 23 სკოლა და უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები.
კონფერენციაში პირველი მომხსენებელი იყო პედაგოგი ანა ყანდაშვილი.
სასკოლო ელექტრონული ჟურნალის "მომავალი"პრეზენტაცია, მოსწავლეთა ავტორობით შექმნილი ვიდეო-რგოლების ჩვენება.
ჟურნალმა დაინსახურა გამარჯვება და პედაგოგი ა. ყანდაშვილი დაჯილდოვდა დიპლომით და გადაეცა საჩუქრად წიგნი "ჯანმრთელობის ენციკლოპედია".
ჟურნალს ქონდა შემდეგი სახის რეცენზია:
თემატიკა- შეესაბამება კონფერენციისა და ლიტერატურული კონკურსის მოთხოვნებს.
ჟურნალის ფორმა- რუბრიკებადაა დაყოფილი სამეცნიერო, ლიტერატურული, ცოტა რამ ისტორიიდან სამეცნიერო პოპულარული.
ჟურნალი გაფორმებულია მოსწავლეების ნახატებით და პლაკატებით, მოსწავლეების მიერ შექმნილი კლიპები, როგორც სოციალური რეკლამები.
სასურველია-ჟურნალს მიეცეს ერთი მთლიანი ელ/ჟურნალის ფორმა და განთავსდეს ინტერნეტში შესაბამის საიტზე; სკოლის ვებ-გვერდზე, მიეცეს პერიოდულობა, თუნდაც სასაწავლო წლის განმავლობაში 3-4-ჯერ.
ნაშრომი იმსახურებს კონფერენციაში გამარჯვებულის ნომინაციას.

სასწავლო გეგმის ნიმუში-ციცინო ვახტანგიშვილი

სასწავლო გეგმის ნიმუში

среда, 9 декабря 2009 г.

მზია მამიაშვილი

ღია გაკვეთილი
"მარილების ქიმიური თვისებები ელ. დისოციაციის თვალსაზრისით"

მე-9 კლასში ჩატარდა ღია გაკვეთილი თემაზე: მარილების ქიმიური თვისებები ელ. დისოციაციის თვალსაზრისით.
გაკვეთილის მიზანი:
1. კვლევის გზით მარილების ქიმიური თვისებების შესწავლა და შესაბამისი იონური ტოლობების შედგენა.
2. დამოუკიდებელი აზროვნების, თანამშრომლობის დისკუსიის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება.
მუშაობის ფორმა: ჯგუფური
გამოყენებული მეთოდები:
1. გონებრივი იერიში.
2. ხიდი ძველსა და ახალს შორის.
3. ასოციაციური კავშირები.
მოსწავლეებმა გაანალიზეს ჩატარებული ექსპერიმენტი და წყვილებში მუშაობით აქტიურად გამოიყენეს ვარაუდების სქემა. მოსწავლეებმა კვლევის გზით შეისწავლეს ახალი მასალა.

вторник, 8 декабря 2009 г.

ნათელა სამადბეგიშვილი

ნათელა სამადბეგიშვილი
განათლება უმაღლესი, ა.ს. პუშკინის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი.
სპეციალობა-ბიოლოგი
აკადემიური წოდება: უმაღლესი კატეგორიის მასწავლებელი.
სამსახურეობრივი გამოცდილება: 1975 წლიდან დღემდე ქ. თბილისის 51-ე საჯარო სკოლის ბიოლოგიის მასწავლებელი.
სახელმძღვანელოები და მეთოდური ლიტერატურა:
1) ბიოლოგია 10 კლასი. გამომცემლობა კაბადონი 2000წ.
2) სამუშაო რვეული "ზოოლოგიაში" გამომცემლობა "სამშობლო" 2000წ. VII-VIII კლასები.
3) ზ. ბიოლოგიის შესწავლის მეთოდური ალბომი, "გაიხსენე" მე-10, მე-11 კლ. გამომცემლობა "კაბადონი" 2002 წ.
4) დიდაქტიკური მასალა "ბოტანიკაში" 6-ე კლ. გამომცემლობა "კაბადონი 2003 წ.

სამეცნიერო კონფერენციები:
1) პედაგოგთა 29-ე სამეცნიერო-პროფილაქტიკურ კონფერენციაში (პედაგოგიური კითხვა) მონაწილეობა. თემა: ქართული ხორბლის ენდემური სახეობები. კად. ნ. კეცხოველის მონაცემების მიხედვით მიღებულია. წაკითხულ იქნა გოგებაშვილის სახ. პედაგოგიურ ინსტიტუტში. განათლების მინისტრის მადლობა.
2) აქტიური მონაწილეობა ბუნების დაცვისა და ეკოლოგიის მიმართებით მოწყობილ ღონისძიებებში.

გრანტები, სტიპენდიები:
1) ფონდ "ღია საზოგადოება საქართველოსთვის" ეგიდით მოწყობილ მოსწავლეთა ოლიმპიადის თემის ხელმძღვანელი (ოლიმპიადაში გამარჯვებული მასწავლებლის) გრანტის მფლობელი 1998-2001წწ, გრანტის საერთო თანხა 2700$.

დიპლომები, სიგელები, მადლობები:
1) ბუნების დაცვის საკითხებზე განსაკუთრებული მუშაობისათვის, მოსწავლეთა დიდი ნაწილის ღონისძიებაში ჩაბმისათვის, ღონისძიების მაღალ ორგანიზებისათვის 27.05.1983 წელი 51-ე სკოლის დირექტორის მადლობა.
2) პედაგოგთა 29-ე სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის (პედაგოგიური კითხვა) მუსაობაში. განათლების მინისტრის მადლობა.
3) მოსწავლეთა რესპუბლიკურ სასახლეში ჩატარებულ 50-დან 63-ე კონფერენციაში აქტიური მონაწილეობისათვის სასახლის სიგელები და დიპლომები.
4) 1999-2000 წწ თბილისის მერიის მთავარი სამმართველოს სიგელები (საქალაქო ოლიმპიადაში გამარჯვებისათვის.
5) 2004 წ საქალაქო კონკურსში "ვიმოგზაუროთ ბუნების სამყაროში" სიგელი (აქტიური მონაწილეობისათვის)
6) 14-15.05.2005 წ. საქართველოს ნორჩ ეკოლოგთა ტურნირის ხელმძღვანელობისათვის დიპლომი.
7) სულხან-საბა ორბელიანის თბილისის პედაგოგიური უნივერსიტეტის რექტორის მადლობა. სტუდენტთა პროფესიული ჩვევების ჩამოყალიბებაში 2003 წელი.

მოსწავლეთა ხელმძღვანელობა (კონფერენციები, ღონისძიებები, ტურნირები, ოლიმპიადები და პროექტები):
1). 2000 წლებში თბილისის მერიის განათლების მთავარი სამმართველოს საქალაქო ოლიმპიადაში გამარჯვებისათვის.
1. მაჭარაშვილი სალომე
2. ტუხაშვილი გიორგი
3. ქუთათელაძე ლელა
4. საღინაშვილი გიორგი
5. გიგანი სალომე
6. კოროლიოვა ლიკა
7. ასათიანი თამარ
8. ბიძინაშვილი ოთარ
9. მაჭარაშვილი ნინო
10. ჭავჭავაძე ლევან

2). 2001 წელს ბუნების ნორჩ დამცველთა 45-ე რესპუბლიკურ კონფერენციაში მოსწავლეთა აქტიური მონაწილეობა. 1996-97 წწ.
1. რეხვიაშვილი ხათუნა
2. კიკალიშვილი ნიკა
3. შაქარიშვილი ლევან
4. კახიძე შორენა
5. გაბისონია მარიამ
6. ვერულაშვილი ირინე
7. ყალიჩავა გიორგი
8. არშინაშვილი დიმიტრი

3) 2004 წ. საქალაქო კონკურსი " ვიმოგზაუროთ ბუნების სამყაროში", აქტიური მონაწილეობისათვის დაჯილდოვდნენ შემდეგი მოსწავლეები:
1. წულაია ნიკოლოზ
2. ტუხაშვილი თამარ
3. მაჩიტიძე მიხეილ
4. ბისეიშვილი თამთა
5. ელაშვილი ანა
6. ცხომარია ნინო
7. დაფქვიაშვილი ეკა
8. კიკალიშვილი ნინო (სერთიფიკათი-ნარკომანიის პრევენცია)
9. ძეგანიძე მარიამ

4) 50-დან 63-მდე მოსწავლეთა სასწავლო შემოქმედებით კონფერენციებში მონაწილეობენ მოსწავლეები:
1. ხაფავა ქეთევან
2. ბერაძე გიორგი
3. მაღლაკელიძე თამარ
4. გეგენავა ვახტანგ
5. იაშვილი ნინო
6. ალექსისვილი მარი
7. ელიაშვილი ანა
8. ბაცანკალაშვილი ქეთევან
9. კობახიძე ნაზი
10. ნანიკაშვილი ირინე
11. ფაჩულია ნათია
12. მუმლაძე სალომე
13. მარიამიძე ელენე
14. რეხვიაშვილი ხათუნა
15. საღინაშვილი გიორგი

14-15 05. 2005წ. საქართველოს ნორჩ ეკოლოგთა 10-ე ტურნირი.
დაჯილდოვდნენ:
1. ბერიკაშვილი მიხეილ
2. გიორგობიანი თამთა
3. სანიკიძე გიგა
4. ბაღათურია თანანა
5. მეზვრისვილი მალხაზი

6) 2007 წ. 1-4. 12-ე თბ. ზოოლოგიურ პარკში გაიმართა საგანმანათლებლო გასართობი კონკურსი, "ზოლიმპიადა"-ში დაჯილდოვდნენ მოსწავლეები დიპლომებით:
1. მღებრიშვილი ნინო
2. ქუცნიაშვილი ჩალმაზი
3. არსენიშვილი გიორგი
4. გურაშვილი რუსუდანი
5. ჩუბინიძე ზაზა
6. ბუშურიშვილი ლუკა

7) 2007 წლის მარტში განათლების სამინისტროს მიერ გამოცხადებული საბუნებისმეტყველო პროექტები. თემა: "საკვები რომელიც საფრთხეს შეიცავს" გაიმარჯვეს:
1. გოგრიჭიანი მათე
2. ჩხეიძე ლუკა
3. აბესაძე ლიკა
4. დგებუაძე ნინო
5. ბერიძე რუსუდან
სკოლა დაჯილდოვდა საბუნებისმეტყველო საგნების (ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია) კაბინეტების აღჭურვილობით.

8) 2009 წ. ეროვნული გამოცდების ცენტრის მიერ ორგანიზებულ საგნობრივ ოლიმპიადაში 1-2 ტურში, ბიოლოგიის 4 მოსწავლე გაეროს ეგიდით გაემგზავრა სამ კვირიან გაძლიერებულ ინგლისურის ტრენინგზე წყნეთში, ბაკურიანში, წყალტუბოში. მოსწავლეები:
1. მარიამიძე ელენე
2. გურაშვილი რუსუდან
3. ჩიხრაძე ნინო
4. ჩალაძე ბექა
მათ შორის ელენე მარიამიძე გაიგზავნა გაეროს ეგიდით გამართულსაზაფხულო სკოლაში გაძლიერებულ ინგლისურის ტრენინგებზე, დიდ ბრიტანეთში 3 კვირით. ასევე გადაეცა ფუადი ჯილდო და პერსონალური კომპიუტერი.

9) 2009 წელსმოსწავლეთა რესპუბლიკურ სასწავლო შემოქმედებით კონფერენციაში გაიმარჯვა 11-მა მოსწავლემ
1. სამხარაძე გიორგი
2. მარიამიძე ელენე
3. გურაშვილი რუსუდან
4. მღებრიშვილი ნინო
5. ფოლადაშვილი ზვიადი
6. მაქაცარია შალვა
7. ხურცილავა ანი
8. ჯაში სოფო
9. ჯაში ნატალი
10. გვარმიანი ნინო
11. ახვლედიანი თამარ

მზია მარიამიძე


ღია გაკვეთილი
"მარტივი ელექტრული წრედები"

მე-9 კლასში ჩატარდა ღია გაკვეთილი თემაზე - "მარტივი ელექტრული წრედები".
გაკვეთილის მიზანი იყო კველევითი უნარების განვითარება, მარტივი ელექტრული წრედების შედგენა და მასში ენერგეტიკული გარდაქმნების განხილვა.
აქტივობები:
1) ასოციაციური რუკის შედგენა (10-15 წთ).
2) ექსპერიმენტული სამუშაო (15-20 წთ).
3) ანალიზი (5-10 წთ).

მოსწავლეთა ორგანიზაცია:
1) მთელ კლასთან.
2) ჯგუფური.
3) მთელ კლასთან.
რესურსები: სახელმძღვანელო, სამუშაო რვეული, ამოცანათა კრებული, ფანქარი, საწერ კალამი, დიდი ფორმატის ქარალდი, დენის წყარო, სადენები, ამპერმეტრი, ნათურები.
აქტივობა 1. ეს აქტივობა ხელს უწყობს ყურადღების კონცენტრაციას, ინფორმაციის შეფასებას, დაჯგუფებას, ლოგიკური აზროვნებას, დასკვნის გამოტანას, უნარების განვითარებას.
გაკვეთილი დაიწყება შეკითხვებით, ისაუბრებენ ელექტრო ენერგიის შესახებ. კლასი დაყოფა ჯგუფებად და თითოეულ ჯგუფს დაევალება უპასუხონ კითხვებს, შეადგინონ ასოციაციური რუკა. სამუშაოს დასრულების შემდეგ თითოეული ჯგუფი გამოაკრავს ნაშრომებს, ასევე თითოეული ჯგუფი სხვა ჯგუფების რუკის მიხედვით ავსებს და სრულყოფილს ქმნის თავის საკუთარ რუკას. რუკის განხილვისას მოსწავლეები მსჯელობენ ელექტრო ენერგიის მნიშვნელობაზე.
აქტივობა 2. ექსპერიმენტული სამუშაო. ჯგუფები დახაზავენ ელექტრო წრედის სქემას, რომელშიც ელექტრო ენერგია გარდაიქმნება სითბურ, სინათლის ენერგიად. სხვადასხვა ლიდერი ახდენს სამუშაოს პრეზენტაციას.

აქტივობა 3. მოსწავლეებს დავუსვამთ კითხვებს. ისინი აქტიურად ხსნიან დენის გავლის დროს გამტარი გათბობის მიზეზს, რის შემდეგაც თვითონ დაადგენენ ელექტრო ენერგიის გადაცემა რომ არ შეიძლება დანაკარგების გარეშე.

საშინაო დავალება: § 2. 12; სავარჯიშო №18.
შეფასება: საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობა. აქტიურობა კონსტრუქიული და პროდუქტიული 8-10 ქულა.
აზრის დამოუკიდებლად გამოთქმა. გამოთქვამს საკუთარ აზრს 6-7 ქულა.
კონცენტრირება სამუშაოზე. ცდილობს კონცენტრირებას, მაგრამ ხშირად ვერ ასრულებს 4-5 ქულა.
სხვისი აზრების მოსმენა და პატივისცემა. თითქმის არ უსმენს სხვის აზრებს 1-3 ქულა.

ნინო ჩიჯავაძე

29 ნოემბერს, მე-10 კლასში ჩავატარე ღია გაკვეთილი: "ქიმიური რეაქციების კლასიფიკაცია". ქიმიის, როგორც საგნის უფრო ღრმად შესწავლისათვის, ქიმიური რეაქციების თვალსაჩინოებისათვის გამოვიყენეთ თანამედროვე ტექნიკური საშუალებები, კერძოდ დისკზე ჩაწერილი ქიმიური ცდები და გარდაქმნები.
ქართული ხალხური მუსიკის თანხლებით ნაჩვენებმა კლიპებმა და გამოკვლევებმა მოსწავლეებში დიდი ინტერესი გამოიწვია. უფრო ახლოს დაანახა ქიმიის საგანი, მისი ცოდნის როლი და აუცილებლობა ყოველდღიურ ყოფა-ცხოვრებაში.